Wegwijzer Eemnes
Protestants Christelijke Basisschool Eemnes
Vierkant Bosje 35 | 3755 BE Eemnes

T 035 5386921
E wegwijzer@proceon.nl

Cultuuronderwijs

Kunst en Cultuur

De Wegwijzer geeft cultuuronderwijs onder andere invulling door een samenwerking met Kunst Centraal. Kunst Centraal is een provinciale instelling voor kunst- en cultuureducatie. Kunst Centraal biedt primair onderwijs scholen in de provincie Utrecht een Kunst- en Cultuurmenu, een voorziening voor kunst- en cultuureducatie. Het wordt aangeboden aan groepen scholen van één gemeente. Dit maakt het betaalbaar, efficiënt in organisatie en op maat voor de eigen gemeente.Wij zijn 1 van de 4 deelnemende scholen uit de gemeente Eemnes die het Kunst- en Cultuurmenu afnemen. Wij bieden leerlingen twee projecten per jaar aan. Daarmee voldoen wij in belangrijke mate aan de kerndoelen die de overheid voor kunstzinnige oriëntatie heeft opgesteld. De samenstelling en organisatie van het programma vindt plaats in overleg met de plaatselijke culturele commissie, waarin een afgevaardigde van elke deelnemende school zitting heeft.

Het Kunst- en Cultuurmenu bestaat uit twee onderdelen: het Kunstmenu en het Cultuurprogramma.

Het Kunstmenu laat elke leerling ieder jaar kennismaken met een professionele kunstuiting. Dit kan een concert of een voorstelling zijn, maar ook een bezoek van een kunstenaar, schrijver of dichter in de klas. Door dit programma zorgen wij dat elke leerling in de loop van zijn acht basisschooljaren elke kunstdiscipline (audiovisueel, beeldend, dans, drama, literair en muziek) minimaal één keer heeft langs zien komen.

Het Cultuurprogramma garandeert dat elke leerling per jaar één keer kennismaakt met zijn eigen culturele omgeving. Dit kan een gebouw zijn, een professionele kunstenaar of een amateur maar ook een voor deze gemeente kenmerkend landschap.

Muziekonderwijs

Naast de disciplines die in ons cultuuronderwijs aan bod komen heeft één van die disciplines binnen ons onderwijs extra aandacht. Sinds 2014 zijn wij een samenwerking aangegaan met de Gooische Muziek School. Projectmatig zullen zij ons muziekonderwijs ondersteunen. Daarnaast bieden wij na schooltijd muzieklessen aan. Het aanbod is divers: gitaar, viool, blokfluit en algemene muzikale vorming. Voor de allerjongsten bieden wij 1 ochtend per week muziek op schoot; muziekziekles voor peuters en hun ouder, verzorger, opa of oma...

Voor meer informatie kunt u contact met ons of de Gooische Muziek School opnemen.

 

Beeldende Vorming, Natuur, Techniek & Wetenschap

Deze vakken hebben een vaste plek op ons rooster. Onze Natuurlessen worden verrijkt met lessen uit het aanbod van Natuur en Milieu Eduactie Centrum het Spookbos. Door het aanbod van diverse veldlessen, projecten en pakketten levend materiaal zijn de leerlingen spelenderwijs en interactief bezig zijn met hun omgeving. De omgang met natuur en het milieu via deze educatieve activiteiten heeft niet alleen een positief effect op de cognitieve ontwikkeling. Tevens levert het een bijdrage aan de emotionele, sociale en motorische ontwikkeling van kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van de fijne motoriek bij het uitpluizen van een uilenbal, het stimuleren van samenwerking bij het onderzoeken van een paddenstoel en het stimuleren van verantwoordelijkheid voor je omgeving gedurende een pakket levende vlinders in de klas. Onze methode voor Natuuronderwijs maakt de verbinding met Techniek en Wetenschap.

Ook Beeldende Vorming en Techniek zijn binnen ons onderwijs met elkaar verweven. Hiervoor gebruiken we de methode TechnieQ. Een leerlijn waarin we, onafhankelijk van de groepsverdeling dat jaar, werken in bouwen: 3-4, 5-6 en 7-8. Afhankelijk van onze groepsverdeling kan dat soms dus klas doorbrekend zijn. De activiteiten in groep 1-2 zijn gekoppeld en passend binnen de thema’s waaraan zij werken. Het schooljaar kent 4 periodes van 5 weken; 2 activiteiten per periode, 2 weken per activiteit en 1 afmaakweek. De overige weken worden thematische ingevuld (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Vader-/Moederdag etc.). De methode die we gebruiken sluit aan bij belevingswereld en brengt de leerlingen op spontane wijze in aanraking met techniek en wetenschap. Uw en onze kinderen zijn de bron voor een toekomstige duurzame, innovatieve en creatieve samenleving. Kinderen leren met TechnieQ taal-, reken-, en natuuronderwijs praktisch toe te passen. Daarmee leren ze samen te werken en hun talenten en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Zij leren reflecteren, maken een koppeling naar de technische toepassingen in de industrie, doen onderzoek en zijn bezig met ondernemen. Kinderen ontwerpen, onderzoeken en maken daarmee uitdagende werkstukken.

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

    Nieuwsbrief

    Vul hieronder uw e-mail adres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

    Inschrijven