Wegwijzer Eemnes
Protestants Christelijke Basisschool Eemnes
Vierkant Bosje 35 | 3755 BE Eemnes

T 035 5386921
E wegwijzer@proceon.nl

Leeskliniek

Op De Wegwijzer hebben we een eigen Leeskliniek. De leesklliniek wordt vormgegeven door een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht. De Intern Begeleider begeleidt sw route van aanvraag en plaatsing in de leeskliniek. Kinderen met hardnekkige leesproblemen komen in aanmerking voor behandeling in de leeskliniek. Als de leerkracht en/of intern begeleider denkt dat een kind in aanmerking komt voor deze behandeling, zal na overleg met de ouders, een aanvraag ingediend worden bij de leeskliniek. Aanmeldingscriteria zijn onder andere:

  • Dat er al aantoonbaar hulp geboden is door de eigen leerkrachten (volgens richtlijnen van het protocol leesproblemen en dyslexie) en dat het kind gemiddeld intelligent is.
  • Er is een achterstand van 2 AVI-niveaus en de leerling scoort langere tijd een D + E niveau op de DMT-toetsen.

Wanneer de aanvraag gehonoreerd is voor het betreffende kind wordt hij/zij in de leeskliniek geplaatst. Indien er geen plek is, wordt het kind op de wachtlijst van de leeskliniek geplaatst.

De doelstelling van de leeskliniek voor de individuele leerling is het bieden van een nieuwe impuls met betrekking tot lezen, zodat de leerling – nadat de behandeling is afgerond – op eigen kracht verder kan en er ook meer plezier is in het lezen.
De leerling werkt 40 minuten per week individueel met de leerkracht van de leeskliniek. De duur van de behandeling is afhankelijk van de voortgang van het kind, maar er wordt gestreefd dat het kind 2 AVI-niveaus vooruit zal gaan binnen 6 maanden.
Na 10x, 25x en 40x wordt er getoetst worden en wordt er een verslag gemaakt over de vorderingen die de leerling maakt. Vooraf, tussentijds en als afsluiting is er een contactmoment met de ouders.

Centraal staan: motivatie, kans op succes en behandeling op maat. Belangrijke voorwaarden voor het slagen van de behandeling:

  • Het kind "gaat ervoor"
  • De ouders zijn bereid en in staat om het kind gelegenheid tot lezen en ondersteuning te geven: dagelijks (ook in het weekend en in de vakanties) minimaal 10 minuten lezen.

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

    Nieuwsbrief

    Vul hieronder uw e-mail adres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

    Inschrijven