Wegwijzer Eemnes
Protestants Christelijke Basisschool Eemnes
Vierkant Bosje 35 | 3755 BE Eemnes

T 035 5386921
E wegwijzer@proceon.nl

The leader in me

15 sep 2017

Vorig schooljaar hebben wij een nieuwe pedagogische lijn neergezet binnen de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey: De 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.

The Leader in Me gaat uit van 7 gewoontes (=habits):

Begin met jezelf Habit 1: Wees pro-actief: jij bent de baas over je eigen leven

Habit 2: Begin met het einde voor ogen: maak een plan

Habit 3: Belangrijke zaken eerst: eerst werken, dan spelen Speel dan goed met anderen

Habit 4: Denk win-win: iedereen heeft talenten

Habit 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden: luister voordat je praat

Habit 6: Synergie: Samen is beter En vergeet niet om goed voor jezelf te zorgen

Habit 7: Houd de zaag scherp: Als ik goed voor mezelf zorg, ben ik tot veel in staat

We gebruiken hiervoor in alle groepen hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten; de wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Daarmee staat de boom stevig en kan niet zomaar omvallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten als bagage word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Dat wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt, letterlijk en figuurlijk, op 4 terreinen. Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek, sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren. Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur. En fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te gaan. Gewoonte 7 gaat hierover.

Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn leerlingen, maar ook leerkrachten meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak. Wij willen de kinderen helpen zich te ontwikkelen tot mensen die onafhankelijk en verantwoordelijk zijn (worden), hen ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving. Hun rol in de samenleving wordt effectiever en gelukkiger met behulp van de zeven gewoonten.

Zij helpen ons:

- Controle te krijgen over je leven en werken

- Bewust te worden van je persoonlijke eigenschappen, ambitie en talenten

- Juiste en autonome keuzes te maken 19 Schoolgids 2017-2018 basisschool De Wegwijzer ‘Samen leren, Samen werken, Samen leven, dat maakt ons samen Slimmer!’

- Meer te doen in minder tijd

- Meer zelfvertrouwen te krijgen

- Te werken aan langdurige effectieve relaties

- Meer begrip voor elkaar te creëren

- In coöperatieve en synergetische samenwerking

- Afstemming tussen missie van de school en persoonlijke missie

- Leren en werken met het accent op heel de mens: Lichaam, hart, hoofd en ziel met elkaar te verbinden en in balans te houden

 

Afbeeldingsresultaat voor the leader in me

Meer nieuwsberichten

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

    Nieuwsbrief

    Vul hieronder uw e-mail adres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

    Inschrijven