Wegwijzer Eemnes
Protestants Christelijke Basisschool Eemnes
Vierkant Bosje 35 | 3755 BE Eemnes

T 035 5386921
E wegwijzer@proceon.nl

Partners

Partners

De Wegwijzer richt zich naar haar omgeving. Zij betrekt de omgeving bij het maken van goed onderwijs. Ouders zien wij daarbij als partners in onderwijs en opvoeding. Ook de wijk en de mensen die er wonen spelen een rol van betekenis. Via burgerschapsactiviteiten leren kinderen iets betekenen voor de wereld om hen heen. 

De Wegwijzer valt onder het bevoegd gezag van de Stichting PROCEON. Stichting Proceon is de bovenschoolse organisatie voor 20 scholen in en om het Gooi.

De Wegwijzer maakt deel uit van "Clusterschool Eemnes". Binnen dit gebouw zijn ook de naschoolse opvang van “Partou”, De Mariaschool (RK) en De Zuidwend (OBS) gevestigd.

De Clusterschool is in 2007 in opdracht van de gemeente Eemnes gebouwd met als doel de drie scholen van de zuidbuurt van Eemnes te huisvesten tezamen met de naschoolse opvang. 

Partou biedt naast buitenschoolse opvang ook dagopvang voor niet-schoolgaande kinderen. 

De Wegwijzer werkt ook samen met partners in het onderwijs. Dit zijn opleidingsscholen voor leerkrachten zoals de Marnix Academie in Utrecht. Maar ook de ROC’s (MBO) in midden Nederland, die onderwijsassistenten opleiden.

 

Als basisschool ondersteunen we YOUth. Hiermee dragen we bij bij aan wetenschappelijke kennis over kinderen en hun gedrag. Met de resultaten van de onderzoeken kunnen we in de toekomst hopelijk een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van YOUth. www.youthonderzoek.nl 


De Wegwijzer heeft een samenwerking met de Gooische Muziekschool. Sinds 2014 zijn wij een samenwerking aangegaan met de Gooische Muziek School. Projectmatig zullen zij ons muziekonderwijs ondersteunen. Daarnaast bieden wij na schooltijd muzieklessen aan. Sinds augustus hebben we de mogelijkheid om de muziekimpulsgelden in te zetten op school. Namens de Gooise Muziekschool is er een vakleerkracht muziek bij ons werkzaam die wekelijks de muzieklessen voor alle groepen verzorgd.

Daarnaast werkt de school samen met tal van instanties en andere ketenpartners, als Taalspurt, de jeugdgezondheidszorg van de GGD en het bureau leerlingzaken van de BEL gemeente. In alle contacten streeft de school naar een optimale communicatie en waar mogelijk een warme overdracht.

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

    Nieuwsbrief

    Vul hieronder uw e-mail adres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

    Inschrijven