Wegwijzer Eemnes
Protestants Christelijke Basisschool Eemnes
Vierkant Bosje 35 | 3755 BE Eemnes

T 035 5386921
E wegwijzer@proceon.nl

Ons onderwijs

Hieronder kunt u in het kort lezen hoe wij ons onderwijs vormgeven. Wilt u meer weten over over het onderwijs op De Wegwijzer verwijzen we u naar onze schoolgids. Deze kunt u downloaden door op het oranje linkje te klikken. In deze schoolgids kunt u lezen welke vakgebieden we aanbieden, welke methoden we daarvoor gebruiken en hoe we ons aanbod vormgeven.
 
Ons onderwijs
Iedere leerling is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. In onze school willen we binnen de combinatiegroepen, waarmee we werken, aan iedere leerling recht doen. Het belangrijkste vinden we dat de leerlingen zich bij ons op school veilig voelen en betrokken zijn bij wat ze leren en doen. We willen de leerlingen daarom ook zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk maken. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn belangrijke doelen waaraan we werken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen, ook op school, met elkaar leren samenleven en samenwerken. Aan deze doelen werken we van groep 1 tot en met groep 8 (doorgaande leerlijn). We willen de leerlingen zowel op cognitief, op sociaal-emotioneel als op motorisch gebied zoveel mogelijk uitdagingen aanbieden, zodat ieder van hen optimaal kan presteren. Het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis vinden wij belangrijk.
Onze school is gehouden aan de doelstellingen en bepalingen in de wet, waarin de kerndoelen voor het basisonderwijs staan beschreven. Door het gebruik van moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen bieden we datgene aan wat vereist is. We gebruiken daarbij de toetsen die aan deze methoden zijn verbonden en daarnaast methodeonafhankelijke CITO toetsen, zodat we de vorderingen van onze leerlingen kunnen bijhouden. Hierover leest u ook in het hoofdstuk over leerlingenzorg.
Meer over onze visie op onderwijs, onze uitgangspunten en de beleidsplannen voor de komende jaren vindt u in het schoolplan 2016-2020. Dit ligt op school ter inzage.
 
Verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijkheid draagt in hoge mate bij aan de motivatie van een kind. De kunst daarbij is om als opvoeder goed te laveren tussen wat een kind aan kan en motiveert waar het nog hulp bij nodig heeft. Opvoeders die een kind op jonge leeftijd verantwoordelijkheden geven, zijn vaak blij verrast met de initiatieven die het kind neemt en toont, ook op latere leeftijd. Leerlingen moeten weten dat ze op school niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor hun werk, maar vooral ook voor elkaar. Ook dit moeten ze van ons, opvoeders, leren. Hierbij hoort ook dat wij als opvoeders de kinderen serieus nemen en dat kinderen weten wat de grenzen zijn waarbinnen zij zich kunnen bewegen.

Zelfstandigheid
Het uiteindelijke doel is opvoeden tot zelfstandigheid. In het onderwijs staat zelfstandigheid hoog in het vaandel. Als leerlingen in een groep zo zelfstandig mogelijk met hun taken omgaan, biedt dit de leerkracht de gelegenheid om tijdens deze momenten de leerlingen die dit nodig hebben extra aandacht te geven. Dit kunnen (groepjes) leerlingen zijn die een extra mentale uitdaging nodig hebben omdat zij de basisleerstof snel onder de knie hebben of leerlingen  die bijvoorbeeld door faalangst gebaat zijn bij extra instructie zodat ze met meer zekerheid aan hun taak kunnen beginnen. Door het invoeren van zelfstandig werk ontstaat er ruimte voor maatwerk. 
De rol van de leerkracht verandert daarmee van iemand die kennis overdraagt tot een actieve begeleider van leerlingen die verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen leerproces.
Samenwerking
Samenwerkend leren bevordert in positieve zin de resultaten.
Voorwaarde en basis voor een goede samenwerking is de communicatie. Het spelenderwijs ontwikkelen van communicatieve vaardigheden is als doel minstens zo belangrijk als het eindresultaat van de opdracht.
Geven wij bijvoorbeeld twee kleuters de opdracht samen een kasteel te bouwen, dan kunnen er twee kastelen naast elkaar verschijnen. Geven wij ze de opdracht om samen een kasteel te bouwen met één toren dan ontstaat er een intensieve communicatie en samenwerking. Van de leerkracht wordt dan vakmanschap verwacht: het stimuleren van communicatie door het geven van nieuwe, uitdagende en verschillende opdrachten op dat gebied.
 
  

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

    Nieuwsbrief

    Vul hieronder uw e-mail adres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

    Inschrijven